Ви є тут

Геодезичне приладознавство. Збірник запитань і задач. Оптичні теодоліти та електронні тахеометри

Кухтар, Д. В. Геодезичне приладознавство. Збірник запитань і задач. Оптичні теодоліти та електронні тахеометри / Д. В. Кухтар, Є. Ю. Ільків, М. В. Галярник. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 37 с.

Збірник містить запитання і задачі про будову, повірки та дослідження теодолітів типу Т30, Т5, Т2 і електронних тахеометрів. Може бути використаний для підготовки фахівців напряму «Геодезія, картографія та землеустрій» очної та заочної форм навчання.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved