Ви є тут

Захист інформації

Мельник, В. Д. Захист інформації : лабораторний практикум / В. Д. Мельник. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 17 с.

Лабораторний практикум місить мету і завдання дисципліни та методичні рекомендації до виконання лабораторних занять. Також у лабораторному практикумі запропоновано перелік питань для індивідуальної роботи та самоперевірки. Лабораторний практикум призначений для фахівців за напрямом підготовки: «Документознавство та інформаційна діяльність» освітньо-кваліфікаційного рівня 6.020105 «бакалавр».

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved