Ви є тут

Емпіричні методи програмної інженерії

Незамай, Б. С. Емпіричні методи програмної інженерії : лаб. практикум / Б. С. Незамай, В. В. Бачук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 44 с.

Лабораторний практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять з дисципліни «Емпіричні методи програмної інженерії». Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни. Призначений для підготовки бакалаврів за напрямом 6.050103 – “Програмна інженерія”.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved