Ви є тут

Дискретна математика

Гарасимів, Т. Г. Дискретна математика : практикум / Т. Г. Гарасимів, О. В. Мойсеєнко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 124 с.

Практикум складено відповідно до робочої програми дисципліни «Дискретна математика». Призначено для підготовки бакалаврів за напрямом підготовки 6.050102 - «Комп'ютерна інженерія». Може бути використаний студентами денної та заочної форм навчання.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved