Ви є тут

Мікросхемотехніка

Мікросхемотехніка : лаб. практикум / Б. І. Карпінець, В. М. Чорноус, В. І. Михайлів [та ін.]. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 50 с.

Лабораторний практикум відповідає програмам дисциплін ”Електроніка та мікропроцесорна техніка” за напрямом підготовки – 6.050202, ”Елекротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка” за напрямами підготовки – 6.050502 та 6.070106. У лабораторному практикумі наводяться основні теоретичні відомості, порядок виконання роботи та контрольні запитання.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved