Ви є тут

Будівельна механіка

Никифорчин, Ю. М. Будівельна механіка : лабораторний практикум. Ч. 2 / Ю. М. Никифорчин, Р. С. Грабовський, А. В. Андрусяк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 60 с.

Даний лабораторний практикум адресований студентам напряму підготовки 6.060101 – "Будівництво". Розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни “Будівельне матеріалознавство”. Викладено програмні запитання до тем курсу, подано завдання і загальні вимоги до змісту та оформлення лабораторних робіт з зазначеної дисципліни.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved