Ви є тут

Електронні пристрої інформаційно - вимірювальної техніки

Ващишак, С. П. Електронні пристрої інформаційно - вимірювальної техніки : лаб. практикум / С. П. Ващишак, Я. О. Сітко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 240 c.

Практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять з дисципліни "Електронні пристрої інформаційно-вимірювальної техніки". Лабораторний практикум розроблений у відповідності з робочою програмою навчальної дисципліни, чинним навчальним планом підготовки фахівців за напрямком 6.051001 - "Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології". Може бути використаний для студентів денної та заочної форм навчання.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved