Ви є тут

Інтелектуальні прилади в експериментальних дослідженнях

Ващишак, С. П. Інтелектуальні прилади в експериментальних дослідженнях : лаб. практикум / С. П. Ващишак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 25 с.

Практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять з дисципліни "Інтелектуальні прилади в експериментальних дослідженнях". Лабораторний практикум розроблений у відповідності з робочою програмою навчальної дисципліни і навчальним планом підготовки фахівців за напрямком 6.051001 - "Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології".

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved