Ви є тут

Вища освіта і Болонський процес

Галущак, М. О. Вища освіта і Болонський процес : конспект лекцій / М. О. Галущак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 157 с.

Конспект лекцій охоплює широке коло питань, пов'язаних із проблемами інтеграції вищої освіти України в єдиний європейський та освітній простір, розкриттям сучасних принципів побудови, характерних тенденцій розвитку та завдань систем вищої освіти України та зарубіжних країн.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved