Ви є тут

Культурологія

Олексишин, О. О. Культурологія : метод. вказівки / О. О. Олексишин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. - 55 с.

Методичні вказівки до практичних занять з нормативного курсу «Культурологія» складено відповідно до робочої програми з дисципліни «Культурологія» для студентів напрямів підготовки 6.050304 - «Нафтогазова справа» і 6.040103 – «Геологія». Матеріал допоможе студентам у вивченні теоретичних та історичних аспектів розвитку культури.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved