Ви є тут

Організація підготовки бакалаврів

Горбійчук, М. І. Організація підготовки бакалаврів : метод. вказівки / М. І. Горбійчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 64 c.

Методичні вказівки, що містять рекомендації до виконання та захисту кваліфікаційної випускної дипломної роботи, складено відповідно до стандарту підготовки бакалаврів за напрямом 6.050102 - «Комп'ютерна інженерія». Можуть бути використані студентами денної та заочної форм навчання.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved