Ви є тут

Медіапедагогіка

Янишин, О. К. Медіапедагогіка : навчальний посібник / О. К. Янишин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 147 с.

Навчальний посібник “Медіапедагогіка” розроблений згідно з робочою програмою дисципліни “Практикум з педагогіки” на основі сучасних медіаосвітніх матеріалів. Містить виклад теоретичного матеріалу, завдання і питання для самостійної та індивідуальної роботи. Сприяє формуванню критичного мислення і медіаграмотності, готує до використання медіаосвітніх технологій у професійній діяльності. Може використовуватися студентами під час підготовки до практичних занять, для виконання самостійної та індивідуальної роботи.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved