Ви є тут

Інформатика

Інформатика : конспект лекцій / Я. Б. Сторож, М. М. Яцишин, М. М. Белей [та ін.]. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 282 с.

Конспект лекцій складено відповідно до робочої навчальної програми дисципліни «Інформатика» для підготовки бакалаврів за напрямом 6.040103 - «Геологія». Конспектом можуть користуватись студенти денної та заочної форм навчання.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved