Ви є тут

Телемеханіка і передача інформації в нафтогазовій промисловості

Ващишак, С. П. Телемеханіка і передача інформації в нафтогазовій промисловості : лаб. практикум / С. П. Ващишак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 100 с.

Практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять з дисципліни “Телемеханіка і передача інформації в нафтогазовій промисловості ”. Розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved