Ви є тут

Ознайомлювальна навчальна практика

Гривнак, Б. Л. Ознайомлювальна навчальна практика : лаб. практикум / Б. Л. Гривнак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 48 с.

Лабораторний практикум містить мету і завдання проведення практики, програму курсу, організаційні питання проведення лабораторних робіт, вимоги до оформлення звітів за результатами виконання лабораторних робіт та критерії оцінювання студентів.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved