Ви є тут

Основи автоматизованого проектування і графіки

Матіщук, А. В. Основи автоматизованого проектування і графіки : курсове проектування / А. В. Матіщук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 56 с. -

Методичні вказівки з курсового проектування містять основні дані та принципи роботи з системою автоматизованого проектування та графіки AutoCAD. Методичні вказівки призначені для бакалаврів напряму підготовки 6.080101 - «Геодезія, картографія та землеустрій».

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved