Ви є тут

Основи автоматизованого проектування і графіки

Матіщук, А. В. Основи автоматизованого проектування і графіки : лабораторний практикум / А. В. Матіщук, Д. В. Кухтар. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 121с.

Лабораторний практикум містить основні дані та принципи роботи з системою автоматизованого проектування та графіки AutoCAD. Лабораторний практикум призначений для бакалаврів напряму підготовки 6.080101 - «Геодезія, картографія та землеустрій».

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved