Ви є тут

Соціальна і гуманітарна політика

Малімон, В. І. Соціальна і гуманітарна політика : навч. посіб. / В. І. Малімон. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 482 с.

Навчальний посібник містить теоретичний і фактологічний матеріал для проведення лекційних занять з дисципліни «Соціальна і гуманітарна політика». Навчальний посібник підготовлено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни, чинного навчального плану підготовки магістрів за спеціальністю «Державна служба».

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved