Ви є тут

Мікроконтролери

Ровінський, В. А. Мікроконтролери : лабор. практикум / В. А. Ровінський, О. В. Євчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. - 31 с.

Лабораторний практикум складений згідно з програмою курсу “Мікроконтролери” для студентів спеціальності 7.091401 – “Системи управління та автоматики”

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved