Ви є тут

Методичні вказівки до лабораторної роботи №2 "Контроль ефективності роботи вентиляційної установки"

Методичні вказівки до лабораторної роботи №2 "Контроль ефективності роботи вентиляційної установки" / Лисяний Г.Н., Сафонова Т.Я., укл. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2003. - 17 с.

В методичних вказівках приведена класифікація вентиляційних систем та методи виявлення необхідного повітрообміну, описання необхідних приладів для вимірювання та контролю ефективності роботи витяжної вентиляції міри безпеки, питання для самоперевірки та контролю підготовки студентів, порядок виконання та оформлення роботи.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved