Ви є тут

Конспект лекцій з курсу "Оцінка впливів на навколишнє середовище ( ОВНС )"

Адаменко, Я. О. Конспект лекцій з курсу "Оцінка впливів на навколишнє середовище ( ОВНС )" / Я. О. Адаменко, Л. М. Консевич. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2002. - 48 с.

Конспект лекцій складений згідно з робочим навчальним планом спеціальності 7.070801 – екологія та охорона навколишнього середовища. Конспект лекцій містить конспективні положення по вивченню дисципліни “Оцінка впливів на навколишнє середовище (ОВНС)” і призначений для самостійної роботи студентів при вивченні дисципліни денної і заочної форм навчання.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved