Ви є тут

Географія та екологія України

Стельмахович, Г. Д. Географія та екологія України : Практикум / Г. Д. Стельмахович. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 33 с.

Практикум містить методичні вказівки для проведення і виконання практичних робіт з дисципліни «Географія та екології України».

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved