Ви є тут

Естетика

Коваль, П. М. Естетика : конспект лекцій / П. М. Коваль. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2004. - 66 с.

В конспект лекцій входить вісім тем які націлені на пізнання основних естетичних концепцій і функцій. В темах розкриваються види мистецтва та їхні напрями і періоди розвитку із давніх давен до наших часів.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved