Ви є тут

Ергономіка і основи дизайну

Лях, М. М. Ергономіка і основи дизайну : лабораторний практикум / М. М. Лях, В. М. Івасів. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. - 18 с.

Даний лабораторний практикум розроблено у відповідності до чинного в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу навчального плану підготовки студентів-бакалаврів всіх форм навчання за напрямком “Інженерна механіка”, професійного спрямування “Обладнання нафтових і газових промислів” та робочої програми з дисципліни “Ергономіка і основи дизайну”.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved