Ви є тут

Електротехніка. Основи електроніки

Чорноус, В. М. Електротехніка. Основи електроніки : лабораторний практикум / В. М. Чорноус, Б. І. Карпінець, А. П. Боднарчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2005. - 49 с.

Методичні вказівки складені відповідно до програм курсів “Електротехніка і основи електроніки”, “Електроніка і мікросхемотехніка”, “Радіоелектроніка”, “Електротехніка, електроніка і мікропроцесорна техніка” і призначені для виконання лабораторних робіт з електроніки студентами неелектротехнічних спеціальностей.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved