Ви є тут

Електроніка

Боднар, Р. Т. Електроніка : лабораторний практикум. Ч. 1 : Елементи та пристрої аналогової техніки / Р. Т. Боднар, З. П. Лютак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. - 53 с.

У методичних вказівках дисципліни коротко викладено основні теоретичні відомості та хід роботи для кожної лабораторної роботи з розділу “Елементи та пристрої аналогової техніки” курсу “Електроніка”, контрольні питання з теоретичної та практичної частин лабораторних робіт.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved