Ви є тут

Експлуатація та обслуговування машин

Дикун, Т. В. Експлуатація та обслуговування машин : метод. вказівки / Т. В. Дикун, С. І. Криштопа. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2004. - 33 с.

Приведені робоча програма, методичні вказівки та контрольні завдання для самостійного вивчення дисципліни для студентів з навчанням за спеціальністю “Автомобілі та автомобільне господарство”, “Обладнання нафтових і газових промислів”, “Технологія машинобудування”.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved