Ви є тут

Безпека життєдіяльності

Семчук, Я. М. Безпека життєдіяльності : конспект лекцій / Я. М. Семчук, О. В. Паневник, О. М. Мандрик. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2002. - 90 с.

В навчальному посібнику розглянуто основи безпеки життєдіяльності людини. Структура, послідовність розміщення та обсяг матеріалу відповідають навчальній програмі нормативної дисципліни „Безпека життєдіяльності" для вищих закладів освіти. Основна увага приділена аналітичному визначенню умов, що відповідають можливому виникненню небезпечних ситуацій.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved