Ви є тут

Будівельна механіка (спецкурс частина 2). Динаміка та стійкість споруд

Величкович, А. С. Будівельна механіка (спецкурс частина 2). Динаміка та стійкість споруд : методичні вказівки для вивчення дисципліни / А. С. Величкович, В. І. Артим, О. М. Лев. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 105 с.

Дані методичні вказівки адресовані студентам, які здобувають спеціальність “Будівництво та цивільна інженерія”. Розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни та чинного навчального плану. Викладено основні програмні запитання та методичні вказівки до тем курсу, подано завдання і загальні вимоги до змісту індивідуальних завдань з дисципліни "Будівельна механіка (спецкурс частина 2)". До кожного розрахункового завдання подано методичні алгоритми (послідовності) розв'язку задач, наведено приклади розв’язування типових завдань. Запропоновані завдання відповідають другому модулю дисципліни – "Основи динаміки і стійкості споруд".

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved