Ви є тут

Наскрізна програма переддипломної практики для студентів спеціальності 051 "Економіка" освітньо-професійна програма "Бізнес-економіка" та "Економіка довкілля і природних ресурсів"

Данилюк, М. О. Наскрізна програма переддипломної практики для студентів спеціальності 051 "Економіка" освітньо-професійна програма "Бізнес-економіка" та "Економіка довкілля і природних ресурсів" : методичні вказівки / М. О. Данилюк, І. М. Метошоп. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 16 с.

Дані методичні вказівки включають загальні вимоги щодо проходження переддипломної практики, оформлення звітів, підведення підсумків виконаної роботи та охоплюють комплекс питань, пов'язаних з її виконанням. Методичні вказівки призначені для виконання звітів переддипломної практики студентами очної та заочної форм навчання ОКР "магістр" спеціальності 051 - "Економіка" для освітньо-професійних програм "Бізнес-економіка" та "Економіка довкілля і природних ресурсів"

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved